Adakah sombong yang diperbolehkan ?                                                                             Sombong (3)

Sebelum perang dimulai, seorang bernama Abu Dujanah dengan kain merah yang terikat di kepalanya berjalan berlenggak lenggok di hadapan pasukan kafir quraisy. Tingkat lakunya membuat mereka marah. Akan tetapi justru nabi shollallohu alaihi wasallam mengomentarinya 

 إنها لَمشيةٌ يبغضها الله تعالى إلا في هذا الموضع
Sesungguhnya itu adalah cara jalan yang dibenci Alloh kecuali di tempat ini

Ini menunjukkan bahwa menunjukkan sikap bangga sebagai muslim dan memancing emosi orang kafir sebelum perang adalah hal yang diperbolehkan oleh syariat meski terkesan tinggi hati dan sombong