Kenapa umat islam tidak berkuasa di muka bumi ?

Kenapa umat islam tidak berkuasa di muka bumi ?
Pandangan Abu A’la Almaududi (25)

Kalimat thoyyibah adalah laa ilaaha illalloh sedangkan kalimat khobitsah adalah kalimat kekufuran. Pertanyaan yang muncul adalah kenapa pendukung kalimat thoyyibah tidak berjaya di muka bumi sedang pendukung kalimat khobitsah hidupnya makmur ?
Kenyataan pendukung kalimat thoyyibah tidak berjaya itu tidaklah benar. Beriman kepada kalimat thoyyibah tidak hanya di mulut saja, iman itu harus berakar dalam hati sanubari dengan demikian akan membuat seluruh perbuatan manusia sesuai dengan iman tersebut.

Marilah kita koreksi bersama kenyataan yang ada pada kita bersama :
• Bukankah masih banyak di antara kita yang mengesampingkan hukum Alloh lalu dengan senang hati mengikuti hukum buatan manusia ?
• Bukankah di antara kita dengan terang-terangan menolak untuk mengikuti syariat islam dengan mengambil hukum adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat ?
• Tidakkah kita bekerja bersusah payah untuk mengambil hati orang kafir sementara lupa untuk mengejar keridloan Alloh ?
• Tidakkah kita takut akan kemarahan orang kafir akan tetapi tidak takut akan kemurkaan Alloh ?
• Ternyata masih banyak di antara kita mengatakan bahwa pemerintahan kafir adalah sah dan lupa atau tidak tahu bahwa Alloh memerintahkan kita untuk mendirikan pemerintahan yang berdasarkan hukum Alloh.

Bila ini adalah satu kenyataan yang ada pada diri kita, maka dengan muka yang mana anda menyatakan bahwa anda telah beriman dengan kalimat thoyyibah sementara anda tidak Berjaya di muka bumi.