akibat maksiat (20)

(20) Terhalangi Dari Doa Rosul Dan Malaikat

Alloh memerintah kepada para nabiNya dan para malaikatNya agar mendoakan orang-orang beriman, di antaranya yang Alloh firmankan :

الّذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربّهم ويؤمنون به ويستغفرون للّذين ءامنوا ربّنا وسعت كلّ شيئ رحمة وعلما فاغفر للّذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربّنا وأدخلهم جنّات عدن الّتى وعدتّهم ومن صلح من ءاباءهم وأزواجهم وذرّيّاتهم إنّك أنت العزيز الحكيم وقهم السّيّئات ومن تق السّيّئات يومئذ فقد رحمته وذالك هو الفوز العظيم

7. (malaikat-malaikat) yang memikul 'Arsy dan Malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan): "Ya Tuhan Kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala,
8. Ya Tuhan Kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga 'Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana,
9. Dan peliharalah mereka dari (balasan) kejahatan. dan orang-orang yang Engkau pelihara dari (pembalasan) kejahatan pada hari itu Maka Sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan Itulah kemenangan yang besar".[ghofir : 7-9]

Dengan melihat ayat di atas, kita memahami bahwa orang yang didoakan para malaikat adalah : orang beriman yang senantiasa bertaubat dan mengikuti jalanNya. Berarti pelaku maksiat dan tidak mengikuti jalanNya tidak mendapatkan hak dari doa para malaikat.

Maroji’ : adda’ waddawa’ hal 96