Apakah jin masuk ke dalam aljannah ?

Jin masuk ke dalam neraka sudah tidak asing di telinga kita sebagaimana Alloh berfirman :

  •                               

Dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai. [al a’rof : 179]

Ada sebuah pertanyaan mungkinkah jin masuk ke dalam aljannah ? Maka jawabannya mungkin ditinjau dari dua sisi :

a. Keberadaan jin muslim

                 •                

Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al Quran), lalu mereka berkata: Sesungguhnya Kami telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan,
(yang) memberi petunjuk kapada jalan yang benar, lalu Kami beriman kepadanya. dan Kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorangpun dengan Tuhan Kami,
Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan Kami, Dia tidak beristeri dan tidak (pula) beranak. [jin : 1-3]

    •             •  •         •   •  

13. Dan Sesungguhnya Kami (jin) tatkala mendengar petunjuk (Al Quran), Kami beriman kepadanya. Barangsiapa beriman kepada Tuhannya, Maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak (takut pula) akan penambahan dosa dan kesalahan.
14. Dan Sesungguhnya di antara Kami ada orang-orang yang taat dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barangsiapa yang yang taat, Maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.
15. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, Maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam. [jin : 13-14]

b. keterangan adanya aljannah bagi mereka

    • 
Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua syurga [arrohman : 46]
Ibnu Katsir menafsirkan jannataan (dua surga) adalah aljannah buat manusia dan aljannah buat para jin

Maroji’ : tafsir ibnu Katsir jilid 4 hal 333