Adakah rosul yang tidak sukses dalam berdakwah ?

Ketika Zainuddin MZ berceramah maka yang hadir begitu membludak sehingga ia mendapat julukan dai sejuta umat, demikian juga dengan Aa Gym dan dai-dai lainnya. Tapi dalam sejarah betapa banyak para nabi dan rosul hanya mendapatkan segelintir pengikut sebagaimana di ceritakan oleh nabi shollallohu alaihi wasaallam tentang kondisi pada hari kiamat dimana manusia akan berbaris di belakang nabinya masing-masing :

عن ابن عبّاس رضى الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ فَرَأيْتُ النَّبِيّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلَ وَالرَّجُلاَنِ وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أحَدٌ ........ رواه بخارى مسلم

Dari ibnu Abbas rodliyallohu anhu dari nabi shollallohu alaihi wasaallam : ditampakkan kepadaku tentang umat-umat. Tiba-tiba aku melihat ada nabi bersamanya beberapa orang, ada nabi yang bersamanya satu atau dua orang pengikut dan ada nabi yang yang tidak memiliki satupun pengikut ….

Kitapun bisa melihat gambaran pengikut nabi Nuh alaihissalam :

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلاّ حمسين عاما فأخذهم الطّوفان وهم ظالمون

Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, Maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. [al ankabut : 14]

حتّى إذا جاء أمرنا وفار التّنّور قلنا احمل فيها من كلّ زوجين وأهلك إلاّ من سبق عليه القول ومن امن وما ءامن معه إلاّ قليل

Hingga apabila perintah Kami datang dan dapur telah memancarkan air, Kami berfirman: "Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang (jantan dan betina), dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya dan (muatkan pula) orang-orang yang beriman." dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. [hud : 40]

Berarti dari kedua ayat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun dan ternyata pengikutnya hanya sedikit. Dalam hal ini ibnu Katsir menerangkan kata “qolil (jumlah pengikut yang sedikit) ” : ibnu Abbas berkata : jumlah pengikut Nuh adalah 80 orang, Ka’ab Al Ahbar berkata : 72 orang sementara riwayat lain menyebut jumlah : 10 orang.

Akan tetapi jumlah pengikut yang lebih menyedihkan adalah dimana rosul yang diutus 3 orang akan tetapi pengikutnya hanya satu orang sebagaimana dalam surat yasin Alloh kisahkan :

إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذّبوهما فعزّزنا بثالث فقالوا إنّا إليكم مرسلون

14.(yaitu) ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya; kemudian Kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, Maka ketiga utusan itu berkata: "Sesungguhnya Kami adalah orang-orang di utus kepadamu".
Sementara jumlah pengikut dari ketiga rosul tersebut hanya 1 orang sebagaimana yang kita lihat pada ayat ke 20


وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يقوم اتّبعوا المرسلين

20. Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata: "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu".
Akan tetapi tidak lama setelah orang ini masuk menjadi pengikut rosul akhirnya mati dirajam oleh penduduk sehingga ketika di alam kubur orang ini berkata :

قيل ادخل الجنّة قال يليت قومى يعلمون بما غفرلى ربّي وجعلنى من المكرمين

26. Dikatakan (kepadanya): "Masuklah ke syurga"[1265]. ia berkata: "Alangkah baiknya Sekiranya kamumku mengetahui.
27. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku Termasuk orang-orang yang dimuliakan".

[1265] Menurut riwayat, laki-laki itu dibunuh oleh kaumnya setelah ia mengucapkan kata-katanya sebagai nasihat kepada kaumnya sebagaimana tersebut dalam ayat 20 s/d 25. ketika Dia akan meninggal. Malaikat turun memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan Dia akan masuk syurga.

Ingat bahwa dalam berdakwah Alloh tidak melihat hasil akan tetapi ketabahan dan kesabaran dalam mengemban amanah Alloh
Sehingga tidak ada dari para nabi dan rosul yang dianggap telah gagal dalam berdakwah

Maroji’ :
1. Tafsir Alquran Al ‘adzim, ibnu Katsir juz 2 hal 542
2. Tafsir surat yasin, Syaikh Muhammad Solih Utsaimin hal 141