Hanya islam yang meyakini Alloh tidak punya anak

Hanya islam yang meyakini Alloh tidak punya anak

Kristen mengangkat Isa sebagai Tuhan, sementara Yahudi menjadikan Uzair sebagai anakNya, tak ketinggalan kaum kafir Quraisy meyakini bahwa malaikat adalah putri-putri Alloh.

Kalau digabungkan keyakinan ketiganya maka Alloh memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Sungguh ini adalah sedusta-dusta perkataan. Kelak mereka akan mempertanggungjawabkan keyakinannya di hadapan Alloh.

Bagaimana dengan Islam ? Sungguh indah Alloh mengungkapkan prinsip aqidah yang harus dimiliki setiap muslim :

قُلْ هُوَ الله أحَدٌ الله الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أحَدٌ

1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
4. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."