Cara Menghindarkan Diri Dari Dosa

(3) Ilmu

Sering terjadi perbuatan maksiat dilakukan disebabkan oleh ketidaktahuan pelakunya akan apa yang ia perbuat telah bertentangan dengan kaedah syariat.

Seorang a’robi yang kencing di masjid, 3 orang yang bersumpah untuk tidak menikah, shoum sepanjang masa dan sholat seluruh malam demi menyaingi ibadah yang dilakukan oleh rosululloh shollallohu alaihi wasallam, kesemuanya terjadi karena kurangnya ilmu bahwa apa yang mereka lakukan adalah satu kesalahan.

Barangkali kita sudah seringkali melakukan perbuatan maksiat tanpa menyadari bahwa kita sedang menabung kemurkaan Alloh, padahal seandainya kita tahu, pasti kita tidak akan melakukannya.

Betapa pentingnya ilmu hingga imam Bukhori berkata :

الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

Ilmu sebelum berucap dan beramal