Cara Menghindarkan Diri Dari Dosa

(4) Sabar

Perkelahian terjadi, mencari rizki dengan cara haram agar cepat kaya, bunuh diri dan peristiwa lainnya, semuanya dilatarbelakangi oleh ketidaksabaran yang bersangkutan.

Seandainya sabar dimiliki oleh setiap hamba, sungguh tidak aka ada perbuat maksiat yang mereka lakukan.

Ibnu Katsir meriwayatkan perkataan Ali bin Husain Zainal Abidin : ketika Alloh mengumpulkan semua orang dari awal hingga akhir, ada penyeru berkata : dimanakah orang-orang sabar, agar segera masuk ke dalam aljannah sebelum hisab ! Akhirnya berdirilah sejumlah manusia, maka malaikatpun menemuinya dan bertanya : hendak ke manakah kalian wahai anak Adam ? Mereka menjawab : kami akan masuk ke dalam aljannah. Malaikat bertanya : sebelum hisab ? Mereka menjawab : benar. Malaikat bertanya : siapakah kalian ini ? Mereka menjawab : kami adalah orang-orang sabar. Malaikat bertanya : kesabaran apa yang kalian miliki ? Mereka menjawab : kami bersabar atas ketaatan kepada Alloh, sabar dari perbuatan maksiat hingga Alloh mewafatkan kami. Malaikat berkata : kalian sebagaimana apa yang kalian katakan, silahkan masuk ke dalam aljannah, itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal.

Maroji’ : tafsir ibnu Katsir1/245