Jabat Tangan Dengan Lain Jenis
Pertanyaan Kaum Wanita (37) 

عن أميمة بنت رُقَيقة قالت أتيت رسول الله  صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن  أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا الآية، وقال فيما استطعتن وأطقتن، قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، قلنا يا رسول الله، ألا تصافحنا؟ قال إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة
Dari Amimah binti Ruqoiqoh, berkata : Aku mendatangi rosululloh shollallohu alaihi wasallam untuk berbaiat kepada beliau. Lalu beliau membacakan untuk kami ayat alquran “ Mereka tidak berbuat syirik sedikitpun kepada Alloh (almumtahah : 12). Beliau bersabda : Sesuai batas kemampuan dan kesanggupan kalian. Kami berkata : Alloh dan rosulNya lebih menyayangi kami darpada diri kami sendiri. Kami berkata lagi : Wahai rosululloh, kenapa engkau tidak menjabat tangan kami ? Beliau menjawab : Aku tidak menjabat tangan kaum wanita, sesungguhnya ucapanku untuk seorang wanita bisa mewakili seratus wanita [HR Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa’i]

Hadits di atas memberi faedah :

1.      Baiat berlaku bagi kaum laki dan wanita
2.      Baiat dilaksanakan sebatas kemampuan maksimal
3.      Kasih Alloh dan rosul kepada kaum mukminin melebihi kasih sayang mereka terhadap diri mereka sendiri
4.      Nabi shollallohu alaihi wasallam dan mukmin laki-laki tidak boleh menyentuh tangan wanita lewat jabatan
5.      Satu wanita yang berbaiat sudah cukup mewakili seratus wanita