Memasuki Tanah Haram Tidak Pakai Sendal
Sendal (14) 

Ini adalah sikap para nabi terdahulu. Bukti dari pernyataan ini adalah tiga riwayat di bawah ini :
وأخرج ابن أبي شيبة والأزرقي عن عبد الله بن الزبير قال : إن كانت الأمة من بني إسرائيل لتقدم مكة فإذا بلغت ذا طوى خلعت نعليها تعظيما للحرم
Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al Azruqi dari Abdullah bin Zubair berkata : Sungguh umat dari kalangan Bani Isroil bila memasuki Mekah dan saat tiba di Thuwa (tanah suci bagi Musa) mereka pasti melepaslan sendalnya sebagai pengagungan bagi tanah harom

 وأخرج أبو نعيم في الحلية عن مجاهد قال : كان يحج من بني إسرائيل مائة ألف فإذا بلغوا أنصاب الحرم خلعوا نعالهم ثم دخلوا الحرم حفاة
Dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam alhilyah dari Mujahid, berkata : Sejumlah 100.000 dari Bani Israil bila memasuki tanda batas tanah haram, mereka melepaskan sendal, lalu memasuki tanah haram dalam keadaan tidak beralas kaki

 وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد قال : كانت الأنبياء إذا أتت علم الحرم نزعوا نعالهم
Dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah dari Mujahid, berkata : Para nabi bila mendatangi tanda batas tanah haram, mereka segera melepas sendal-sendal mereka

Maroji’ :
Addar Mantsur (maktabah syamilah) 1/300